تحقیق ملاحظات تاريخي کشور عربستان

word,پاورپوینت,پایان نامه عربستان,پروژه در مورد عربستان,پروژه عربستان,تحقیق آماده در مورد عربستان,تحقیق در مورد عربستان,دانلود تحقیق عربستان,دانلود رایگان تحقیق عربستان,رایگان,عربستان,مقاله در مورد عربستان,مقاله عربستان,ورد
تحقیق ملاحظات تاريخي کشور عربستان

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:عربستان
احتمالا محل اوليه سامي ها بوده است, كه از چهار هزار سال قبل از ميلاد
مسيح به بين النهرين و فلسطين مهاجرت نمودند و بعدا به آشوري ها, بابلي ها,
كنعاني ها و آموري ها معروف شدند.دوران باستان – در هزار سال اول قبل
از ميلاد – حكومت منائيان در منطقة اثير و در جنوب حجاز در طول ساحل درياي
سرخ برقرار شده بود. در قرن اول قبل از ميلاد, منائيان از مركز تجارت خود
در ددان (الاولي) دست كشيدند. منائيان يك مركز تجاري در قسمت شمال مدائن
تأسيس نمودند. در قسمت شرقي كشور ديلمون قرار داشت كه ظاهرا يك مركز سياسي –
فرهنگي واقع در كرانة خليج فارس بود. گاهي اين محل را همان جزيره بحرين
دانسته اند اگرچه بخشهايي از قطعة اصلي نيز جزء آن بوده است و با قسمتهاي
داخلي سرزمين كه اكنون عربستان سعودي ناميده مي شود روابط تجاري داشته
است.اسكندر مقدوني قبل از مرگ نابهنگام خود در سال 323 قبل از ميلاد قصد
داشت عربستان را تصرف نمايد. و بعد از مدتي حاكمان بطالسة مصر تا حدودي بر
ينبوع سلطه يافتند. ولي نبتائيان مانع از سلطة آنها شدند. سپس كشور در معرض
مبارزات سلطه طلبانة حبشي ها و فارسها قرار گرفت.در قرن پنجم بعد از
ميلاد, مكه از نظر اهميت جايگزين شهر پتراي در دورة نبتائيان شده بود.اعراب
قبل از اسلام يك زندگي بدوي داشتند و قبائل عرب كه براي امرار معاش به
چوپاني وابسته بودند در جستجوي آب و چراگاه از جائي به جائي كوچ مي كردند.
كمبود آب و چراگاه موجب بروز رقابت و در نهايت جنگ و درگيري بين قبائل مي
گرديد. زندگي اعراب قبل از اسلام را خشونت هاي اجتماعي, اخلاقي و مذهبي فرا
گرفته بود و آنان براي امور و مسائل جزئي نيز دست به كشتار مي زدند. برحسب
فرمايش قرآن مجيد اين سرزمين از زمان بنا شدن خانه خدا بوسيله حضرت
ابراهيم مورد توجه خداپرستان بوده است. در دوران بت پرستي نيز بتهاي بزرگ
در آن نگهداري مي شده. اين سرزمين با ظهور خاتم الانبياء حضرت محمد (ص)
مركز پايه گذاري تمدني بسيار عظيم و جاودان شد.در زمان حيات حضرت محمد (ص)
اولين نظام سياسي و اجتماعي پيشرفته برقرار شد و در زمان خلفاي راشدين
حكومتي همراه با قوانين و مقررات بوجود آمده بود, كه رونق آن در سراسر جهان
شهرت يافت, نفوذ اين حكومت  بواسطه برخورداري از عدالت, صلح و مساوات به
شرق و غرب نيز رسيد اما بعدها در طي قرون مسلمانان مورد هجوم فكري قرار
گرفتند.هدف مهاجمان اين بود كه ابتدا تعاليم اسلامي را تحريف نمايند و سپس
آن تعاليم را از قلوب و اذهان مسلمانان دور سازند. و اين سرزمين به دليل
ويژگيهاي خاصي مانند وجود محيط وحي, خانه خدا, روضه مطهر حضرت رسول (ص),
قبله گاه مسلمين, شعب ابوطالب, كوه صفا و مروه, حجر اسماعيل و مدفن بيش از
هفتاد پيامبر (ص), قبرستان بقيع, عرفات و مني نزد مسلمين ارزش والائي دارد و
همه ساله ميليونها مسلمان براي انجام حج و عمره به اين سرزمين مسافرت مي
نمايند.خاك كشورفعلي عربستان درزمانهاي پيش از ظهور اسلام (دوره جاهليت)
همواره ميان دولتهاي محلي و قييله اي منقسم بود وهيچگونه قدرت واحدي حاكميت
نداشت.عربستان احتمالا مهدنژاد سامي است. وجود اين نژاد درعربستان به
هزاره سوم پيش از ميلاد باز ميگردد.در اوائل قرن هفتم ميلادي، دين اسلام
بوسيله حضرت محمد(ص) در مكه اعلام گرديد. اين دين در طي حيات پيامبر تقريبا
درتمام عربستان رواج يافت.پس از وفات پيامبردوره خلفاي راشدين (ابوبكر،
عمر، عثمان وعلي ابن ابيطالب) آغاز شد.در زمان ابوبكر برخي از قبايل عرب
دعوي استقلال نموده و برخي كسان دعوي پيغمبري نمودند، اما ابوبكر آنان را
سركوب نموده و سراسر جزيره العرب را براي اولين و آخرين بار تحت لواي اسلام
وحدت داد.پيشرفت مسلمانان در مصر در زمان عمر به سبب برقراري روابط
اقتصادي وفرهنگي محكمي ميان آن كشور وعربستان گرديد. حين خلافت عثمان، مكه و
مدينه از تجمل و ثروت فراواني برخوردارگرديدند.در زمان خلافت علي (ع) فتنه
خوارج آغاز شد. اگرچه حضرت آنرا در نهروان به سختي شكست داد (38 ه. ق) ولي
اين گروه از ميان نرفته و عربستان مدتها صحنه مساعدي براي تبليغات آنان
گرديد.در زمان حكومت امويان، قسمت اعظم عربستان جزء قلمرو آنان بود. حكومت
امويان تا سال 132 هجري قمري (650 م) بطور انجاميد و از آن پس عباسيان بر
آن مسلط شدند. قدرت عباسيان بر عربستان بيش از1قرن نپائيد. علويان مهمترين
مخالفان حكومت عباسيان بودند که پيوسته براي دستگاه حكومتي مشكل ساز مي
نمودند.در اواخر قرن2هجري قمري(اوائل قرن نهم ميلادي) علويان در عربستان
قيام نموده اما كاري از پيش نبردند. از اواسط قرن دوم هجري پس از مرگ متوكل
خليفه عباسي،‌قدرت عباسيان درعربستان روبه زوال نهاده وعربستان بدنبال آن
ازحكومتهاي محلي ضعيف و كوتاه برخوردار گرديد.عربستان در طي چند قرن وضع
مغشوش و درهم ريخته اي داشت.در اوائل قرن دهم هجري قمري (16 – م) ،
پرتغاليها قصد حمله به مكه را نمودند كه عملي نگرديد.در همان اثنا،خلفاي
عثماني براي دفع خطرمسيحيان متوجه عربستان شده و بتدريج سواحل غربي و ساير
نقاط کشور تحت حكومت عثمانيان درآمد.در قرن هفدهم ميلادي قبايل عرب در
عربستان شرقي قدرت يافته و قدرت عثماني روبه زوال نهاد.در اواسط همان قرن
حاكميت تركان بر ناحيه احساء نيز برافتاد.در قرن هجدهم ميلادي باتوسعه
نهضتي كه شخص بنام ابن عبدالوهاب (بنيانگذار مذهب وهابي) الهام بخش آن بود،
عصر جديدي در تاريخ عربستان آغاز گرديد. وي با حاكم شهر درعيه بنام
محمدابن سعود متحد شد.پس از ابن سعود، فرزندش عبدالعزيز جانشين وي در اتحاد
با ابن الوهاب شد.در اوائل قرن سيزدهم هجري (18 – م) آئين وهابي در تمام
قسمتهاي ناحيه نجد رايج بود. وهابيان به تدريج مكه را تصرف كرده و كمي بعد
قدرتشان از سمت شرق تا كرانه هاي خليج فارس پيش رفت. از جانب جنوب،‌وهابيها
به يمن و حضرموت رسيده و از جانب شمال سوريه و عراق درمعرض تهديد آنان
واقع گرديدند. دولت عثماني كه از مقابله با وهابيون عاجز بود به مصر متوسل
گرديد و مصريان در عربستان قوا پياده نموده و پيشروي نمودند. بريتانيائها
نيز در برخي نقاط مداخله نمودند اما چندي بعد مجددا آل سعود سر برافراشته و
با تصرف رياض آن را پايتخت خود معرفي نمودند.در اين اثنا بود که جنگ داخلي
ميان خاندان آل سعود آغاز شده و شدت گرفت كه اين امر استقرار مجدد عثماني و
دست نشاندگان آن برعربستان شرقي را تسهيل نمود.با افتتاح كانال سوئز
درسال1969 ميلادي، عثمانيها بر قدرت خود بر مكه افزودند. معذلك آل سعود تحت
رهبري عبدالعزيز ابن سعود قدر برافراشته و به فتوحاتي نايل آمدند.درسال
1903ميلادي تركان عثماني از ناحيه احساء بيرون رانده شده و اساس حكومت
سعودي بنيان نهاده شد.در جنگ اول جهاني،سعوديها با بريتانيا از در دوستي
درآمدند. پس از پايان جنگ جهاني،‌سلطه عثماني برعربستان بطوركلي پايان
يافت. در جنگي كه ميان عبدالعزيز ابن سعود و حسين ابن علي، شريف مكه در
گرفت، ابن سعود به پيروزي دست يافت و بدين ترتيب حجاز نيز جزئي از قلمرو وي
شد كه سرانجام در سال 1351 هجري قمري (1932 – م) عبدالعزيز عنوان سلطان
عربستان سعودي را از آن خود نموده و به موازات آن كشور عربستان تأسيس شده و
رسميت يافت.در اوائل تنها ممالك خارجي كه سعوديها با آن رابطه داشتند
تركيه و بريتانيا بود. شوروي نخستين كشوري بود كه اين كشور را به رسميت
شناخت. انگلستان و فرانسه نيز كمي بعد آن را به رسميت شناختند.مسئله تثبيت
مرزها با همسايگان يكي از مشكلات عربستان پس از استقلال بود. در جنگ جهاني
دوم، ابن سعود با آنكه طرفدار دول متفق بود، بيطرفي خود را اعلام نموده و
تنها از روي بي ميلي به آلمان اعلان جنگ داد.ثروت ناگهاني كه پس از جنگ از
طريق نفت فراهم شد به اقتصاد عربستان رونق بخشيد. عربستان سعودي هم اكنون
دومين توليدكننده نفت در جهان است.از آنجاييکه عربستان سعودي از عهده
استخراج نفت بر نمي آمد ،از اين روي صدها هزاركارگر ومتخصص از ديگر كشورها
به اين سرزمين سرازير شدند که اين امرخودموجب گرديد كه معيارهاي خشك اخلاقي
حاكم بر جامعه عربستان متزلزل شده ودگرگونيهايي در آن ايجاد گردد.ابن سعود
درسال 1953 ميلادي در سن 73 سالگي درگذشت، پسرارشدش سعودابن عبدالعزيز به
سلطنت رسيد و برادر وي فيصل وليعهد گرديد.در اين اثنا، ازدياد پول در زندگي
اشراف و خاندان سلطنتي روزبه روز نمايان تر ميگشت.عبدالعزيز ابن سعود تا
زمان مرگش كاملا برسياست مملكت تسلط داشت، اما پس از وي پيوسته ميان فيصل و
سعود رقابت مخفي برقرار بود. در بحران سال 1956ميلادي كانال سوئز، عربستان
سعودي با انگلستان قطع رابطه كرد واين حالت تا سال 1963ميلادي ادامه داشت.
در سال 1958 ميلادي سعود ناچارا طي فرماني قوه مجريه را به دست فيصل سپرد.
بعدها فيصل ناگزير استعفاء نموده و سعود خود دوباره بر اوضاع مسلط
گرديد.طي سالهاي 63 -1962ميلادي بارديگر فيصل عهده دار امور كشور
گرديد.سرانجام در دوم ماه نوامبر سال 1964ميلادي، ملك سعود ازكار بركنار
شده و فيصل پادشاه کشور شد.از سال 1962ميلادي كه سپاهيان مصري به يمن اعزام
شدند، اختلاف ميان مصر و عربستان سعودي حادتر شد.طي سالهاي دهه60، بارها
مذاكراتي ميان دو كشور بر سر يمن صورت گرفت اما نتيجه اي حاصل نشده و سوء
تفاهم به قوت خود باقي ماند. ازهمان سالها نفوذ استعمار در عربستان شدت
گرفته و اين كشور به يكي از اصلي ترين مهره ها غرب درمنطقه مبدل گرديد.طي
جنگ سال 1967ميلادي اعراب و اسرائيل، نيروهاي سعودي براي مدد رساندن به
ارتش اردن به آن سرزمين گسيل داشته و جريان نفت به غرب موقتا قطع گرديد.
اين عمل مجددا در جنگهاي سال 1973 ميلادي نيز ميان طرفين تكرار شد.در سال
1975ميلادي ملك فيصل به دست يكي از بستگان خود به قتل رسيد، برادرش خالد
بجانشيني وي رسيد وفهد ابن عبدالعزيز، ديگر پسر ابن سعود نيز به عنوان
وليعهد عربستان معرفي شد.عربستان سعودي در ميان اعراب رهبري كشورهاي ميان
رو و محافظه كار وابسته به غرب را داراست. صدور نفت فراوان از اين كشور
همواره برگ برنده اي در دست غرب در مقابل كشورهاي مترقي صادركننده نفت بوده
است …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 44

 

عربستان تحقیق در مورد عربستان دانلود تحقیق عربستان دانلود رایگان تحقیق عربستان پروژه عربستان مقاله عربستان مقاله در مورد عربستان پروژه در مورد عربستان پایان نامه عربستان تحقیق آماده در مورد عربستان رایگان word ورد پاورپوینت

 • پاورپوینت ویژگی های فنی مؤثر در انتخاب و به کارگیری مصالح

  تحقیق ویژگیهای انتخاب مصالح,تحقیق ویژگیهای بکارگیری مصالح,مقاله ویژگیهای انتخاب مصالح,مقاله ویژگیهای بکارگیری مصالح,ویژگیهای انتخاب مصالح,ویژگیهای بکارگیری مصالح,ویژگیهای فنی انتخاب مصالح,ویژگیهای فنی بکارگیری مصالح پاورپوینت ویژگی های فنی مؤثر در انتخاب و به کارگیری مصالح رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق آموزش املای فارسی

  تحقیق آموزش املای فارسی هدف‌هاي آموزش املا رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آموزش املای فارسی،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیدهمقدمههدف‌هاي آموزش املاشيوه‌هاي آموزش املااشكال املاي تقريريمشكلات آموزش املا و راه حل‌هانقد و بررسي…

 • تحقیق تفسیر سوره لقمان

  تحقیق تفسیر سوره لقمان تفسیر سوره لقمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تفسیر سوره لقمان،در قالب word و در 69 صفحه، قابل ویرایش، شامل:آیاتترجمهتفسیربخشی از متن تحقیق:نيكوكاران كيانند؟اين سوره، با ذكر عظمت و اهميت قرآن آغاز مى‌شود،…

 • پاورپوینت مبانی کار تصفیه‌خانه‌های آب

  پاورپوینت مبانی کار تصفیه‌خانه‌های آب مبانی کار تصفیه‌خانه‌های آب رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی کار تصفیه‌خانه‌های آب ،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تصفیه‌خانه‌های آب نقشی کلیدی در تامین آب بهداشتی…

 • شیپ فایل زمین لغزش های استان سمنان

  دانلود نقشه زمین لغزش های استان سمنان,شیپ فایل زمین لغزش های استان سمنان,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه جی آی اسی زمین لغزش های ا,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی استان سمنان,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش های…

 • تحقیق بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz در جذب مشتريان

  بازاریابی,به روز رسانی,رضایتمندی مشتریان,عملکرد سایت BazaarBiz,فروش تحقیق بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz در جذب مشتريان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz  در جذب مشتريان ،در قالب word و در 134 صفحه، قابل…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید دستمال کاغذی

  امکانسنجی تولید دستمال کاغذی,تولید دستمال کاغذی,دانلود امکانسنجی تولید دستمال کاغذی,دانلود طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی,دانلود طرح تولید دستمال کاغذی,طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی,طرح تولید دستمال کاغذی دانلود مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید دستمال کاغذی دانلود فایل دانلود گزارش امکان سنجی…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سلسله (واقع در استان لرستان)

  استان لرستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان سلسله,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان سلسله دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سلسله (واقع در استان لرستان) دانلود فایل - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از…

 • پاورپوینت معماري سبز

  اقلیم,حفاظت از انرژی,سبز,معماری پاورپوینت معماري سبز رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع  معماري سبز،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهاصل اول : حفاظت از انرژی اصل دوم : کار با اقلیم اصول سوم : کاهش استفاده از منابع…

 • تحقیق پروژه حقوق و دستمزد کامل به همراه فایل اکسل

  تحقیق پروژه حقوق و دستمزد کامل به همراه فایل اکسل پروژه حقوق و دستمزد رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق پروژه حقوق و دستمزد کامل به همراه فایل اکسلقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 19بخشی از متن تحقیق:مقدمهبا…

 • تحقیق بيان مفهوم و ساز و كارهاى تحقق عدالت اجتماعى

  پاورپوینت تحقق عدالت اجتماعى,پایان نامه تحقق عدالت اجتماعى,تحقق عدالت اجتماعى,تحقیق تحقق عدالت اجتماعى,تحقیق عدالت اجتماعى,روشهای تحقق عدالت اجتماعى,عدالت اجتماعى,عدالت اجتماعى و راهکارهای تحقیق آن,مقاله تحقق عدالت اجتماعى دانلود تحقیق بيان مفهوم و ساز و كارهاى تحقق عدالت اجتماعى دانلود فایل…

 • تحقیق آموزش بازی فوتبال (آماده شدن برای بازی)

  آموزش بازی فوتبال,آموزش بازی فوتبال آمریکایی,آموزش بازی فوتبال فانتزی,اصول آموزش بازی فوتبال,پایان نامه آموزش بازی فوتبال,پروژه آموزش بازی فوتبال,پژوهش آموزش بازی فوتبال,تحقیق آموزش بازی فوتبال,روش آموزش بازی فوتبال,نحوه آموزش بازی فوتبال دانلود تحقیق آموزش بازی فوتبال (آماده شدن برای بازی)…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان دشتی

  استان بوشهر,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دشتی,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان دامغان,شیپ فایل سازندهای شهرستان دشتی,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان دشتی,نقشه زمین شناسی شهرستان دشتی,نقشه لیتولوژی شهرستان دشتی,نقشه ی سازند های شهرستان دشتی دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان دشتی…

 • تحقيق تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن

  تحقيق,تحقيق تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن,تعامل,جهاني شدن,دانلود تحقيق,علوم كتابداري,كار تحقيقي دانلود تحقيق تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن دانلود فایل چکيدهجهاني شدن، جوانب مختلف جوامع بشري را با تغيير و تحولات…

 • تحقیق نگارگری در دوره ساسانیان

  تحقیق,دوره,ساسانیان,نگارگری تحقیق نگارگری در دوره ساسانیان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نگارگری در دوره ساسانیان،در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:دودمان ساسانی از قرن سوم تا میانه قرن هفتم میلادی درایران پادشاهی کردند…

 • جزوه آموزشی اصول فلسفه رشته هنر

  اصول فلسفه,جزوه اصول فلسفه,جزوه اصول فلسفه آزمون ارشد رشته هنر,جزوه اصول فلسفه آزمون ارشد هنر,جزوه اصول فلسفه رشته هنر,جزوه اصول فلسفه کنکور,جزوه اصول فلسفه کنکور ارشد هنر,جزوه اصول فلسفه کنکور هنر,جزوه اصول فلسفه هنر دانلود جزوه آموزشی اصول فلسفه رشته…

 • تحقیق تاثیر بحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران

  تحقیق تاثیر بحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران تاثیر بحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاثیر بحران مالی دنیا بر اقتصاد ایران،در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن…

 • پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

  اهداف برنامه ریزی درسی,اهداف در برنامه ریزی درسی,پاورپوینت برنامه ریزی درسی,تحقیق اهداف برنامه ریزی درسی,جدول برنامه ریزی درسی,جدول برنامه ریزی درسی روزانه,چگونه برنامه ریزی درسی کنیم,مقاله اهداف برنامه ریزی درسی,نمونه برنامه ریزی درسی پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی رفتن…

 • طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

  امکان سنجی بسته بندی مواد غذایی,برآورد هزینه بسته بندی مواد غذایی,دانلود طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی,طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی,طرح کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی,طرح کسب و کار بسته بندی مواد غذایی,کارآفرینی بسته بندی مواد غذایی دانلود طرح…

 • پاورپوینت بازاريابي الكترونيكي

  پاورپوینت بازاريابي الكترونيكي بازاریابی الکترونیکیpdf رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع بازاريابي الكترونيكي،در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:    هزاره سوم یا عصر دیجیتال تغییرات شگرفی را در حوزه های مختلف به ویژه…

 • تحقیق بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالي

  تحقیق بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شمالي بودجه در دستگاه هاي اجرائي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بودجه در دستگاه هاي اجرائي اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان شماليقالب بندی: فایل word و…

 • دانلود کارآموزی فرایند جوشکاری شرکت سایوان

  دانلود کارآموزی کارآموزی درشرکت سایوان فرایند جوشکاری,دانلود گزارش کارآموزی کارآموزی درشرکت سایوان فراین,کارآموزی کارآموزی درشرکت سایوان فرایند جوشکاری,کارورزی کارآموزی درشرکت سایوان فرایند جوشکاری,گزارش کارآموزی کارآموزی درشرکت سایوان فرایند جوشکاری دانلود دانلود کارآموزی فرایند جوشکاری شرکت سایوان دانلود فایل در زیر…

 • پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس 8 عربی 2 دبیرستان

  آموزش ویدئویی درس اول عربی2,جزوه عربی کنکور,جزوه عربی2,جزوه کامل عربی 2,جزوه کامل عربی دوم دبیرستان,دانلود جزوه کامل عربی 2,دانلود رایگان جزوه کامل عربی 2,عربی 2 تجربی,عربی 2 ریاضی,عربی دوم دبیرستان برای کنکور,قواعد عربی 2 برای کنکور دانلود پکیج کامل جزوه+…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب كاربرد كامپيوتر تأليف مهندس اكبر شيركوند و ابوالفضل هدایتی

  پاورپوینت خلاصه کتاب كاربرد كامپيوتر تأليف مهندس اكبر شيركوند و ابوالفضل هدایتی کتاب كاربرد كامپيوتر اكبر شيركوند و ابوالفضل هدایتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب كاربرد كامپيوتر تأليف مهندس اكبر شيركوند و ابوالفضل هدایتی،در قالب ppt و…

 • گزارش کارآموزی ارائه خدمات کامپیوتری در کافی نت

  دانلود رایگان کارآموزی در کافی نت,دانلود گزارش کارآموزی در کافی نت,دانلود گزارش کارآموزی کافی نت,کارآموزی در کافی نت,کارآموزی کافی نت,گزارش آماده کارآموزی در کافی نت,گزارش کارآموزی در کافی نت,گزارش کارآموزی در کافی نت رایگان,گزارش کارآموزی کافی نت دانلود گزارش کارآموزی…