تحقیق بعد جسماني انسان

تحقیق بعد جسماني انسان
بعد جسماني انسان

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق بعد جسماني انسانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 82بخشی از متن تحقیق:چون حكمت
خداوند در آفرينش نفس انساني ـ با خصوصيت و ويژگي صورت بشري كه مقام و
مرتبه متوسط ميان آخرين مراتب تجسم و اولين مدارج تجرد است ـ ادراك عالم
وحدت محض و كثرت محض است، انسان را ذو وجهين و ذو قوتين آفريد تا وجهي به
حق داشته باشد و وجهي به خلق. و در وجود او قوه‌ای لطيف بنا نهاد تا بواسطه
آن مناسبتي كه با عالم وحداني مي‌يابد، آن را درك كند و آن قوه عقل بالفعل
است و قوه ديگر كه مادي و جسماني است تا كثرات جسماني را همان گونه كه
هستند بيابد. اما در ابتداي تكون بدليل نقص و قصورش، كثرت جسماني بر او
غالب بوده فعليت دارد و بواسطه حركت از نشئه اولی بسوی نشئه ثانی در حرکت
است تا بتدریج ذاتش قوی مي‌گردد و فعلیتش شدت می‌یابد و در نتیجه جهت وحدت
بر او غالب گشته و عقل و معقول مي‌گردد. و از آن جا كه فلسفه به معناي
«استكمال النفس الانسانية بمعرفة حقايق الموجودات علي ماهي عليها…»
مي‌باشد؛ و نيز با توجه به مسائل آن، خصوصاً عالي‌ترين و شريف‌ترين آن، كه
مبدأ عالم است و همچنان تقسيمات فلسفه به نظري و عملي، حكمت همان فلسفه
پيراسته از سفسطه و مطابق با واقع خواهد بود. به عقيده صدرا حكمت آن علمي
است كه انسان را مستعد ارتقا به ملأ اعلي و غايت قصوي كند و اين همان حكمتي
است كه گاه از آن تعبیر به «قرآن» مي‌شود. حقيقت دين چيزي جز معرفت و
دريافت صحيح حقايق نخواهد بود؛ زيرا دين ابعاد مختلف ظاهري و باطني دارد و
باطن دين همان علم به حقايق است و قرآن كريم كساني را كه به حقايق دست
يافته‌اند «راسخون» مي‌نامد پس راسخان در علم همان حكيمانند و غايت قصوای
حکیمان و راسخان در علم حكمت مطلق و مطلق حكمت است. زيرا حكيم علي‌الاطلاق
خداست و همان ‌طور كه خداوند علت وحي است، علت حكمت نيز هست و حكمت مطلق
نزد اوست. صدرا كساني را حكيم مي‌داند كه از علم تفصيـلدر عين اجمال
برخوردار باشند و حكيم الهي را كه جامع حكمت نظري و عملي است «مؤمن حقيقي»
مي‌نامد؛ و بدين ترتيب هم‌سويي دين و فلسفه امري مسلم و قطعي است و صدرا كه
پرچمدار اين هماهنگي و هم‌سويي است فلسفه و دين و عرفان را عناصر يك
مجموعه هماهنگ مي‌داند و بر اين عقيده است كه تنها در سايه حكمت است كه هم
جنبه‌هاي علمي برهان، عرفان و قرآن به كمال لايق خود مي‌رسند و هم جنبه‌هاي
عملي اخلاق به كمال لايق خود نائل مي‌شود؛ چون شهود نفس زمينه تكامل همه
شؤون آن اعم از نظري و عملي را فراهم مي‌سازد. و از اين روست كه صدرا با
تأويل رمزي متون مقدس، كيفيت عرفاني معناي باطني روح را به اثبات مي‌رساند و
با شهود عرفاني، تفكر بحثي و عقلي را تابع حقايق كلي شناخت عرفاني
مي‌نمايد و در نتيجه پايه بحثهاي علمي و فلسفي خود را بر اساس توفيق ميان
عقل و كشف و شرع مي‌گذارد و در راه كشف حقايق الهيات از مقدمات برهاني و
مطالب كشفي و مواد قطعي ديني استفاده مي‌كند. مقاله حاضر به بررسي
«نگرش صدرا بر پيوند وجودي انسان با حكمت و فلسفه» پرداخته است و در جستجوي
اين مسأله است كه نشان دهد فلسفه و حكمت جزء ساختار وجودي انسان است.
البته با اين فرض كه نگرش صدرا بر اين موضوع از موضوعات انسان‌‌شناسي به
لحاظ روش‌‌شناسي نوعي كثرت‌گرايي است و روي‌آوردی متعاليه دارد. يعني با يك
روي‌آورد مستقل و جامع به همه روي‌آوردهاي قرآني، عرفاني و فلسفي پرداخته
است. چگونگي مراحل استكمالي نفس انسانيصدرالمتألهين انسان را حقيقت
واحد ذومراتبي مي‌داند كه در ذات و گوهر خود دائماً در تحول و سيلان است و
بواسطه اين حركت مي‌تواند از مرتبه طبيعت به تجرد مثالي یا برزخي و سپس به
تجرد عقلي و در نهايت به مقام فوق تجرد يعني مقام الهي كه هيچ حد و
محدوديت و ماهيتي ندارد، نائل آيد[2] (صدرالدين شيرازي، 1366، باب 20، ص
380). همين مرتبه الهي است كه مبدأ آن خداست و بسوي او باز مي‌گردد و
خداوند درباره آن «نفخت فيه من روحي» (حجر، 29) و «يا ايتها النفس المطمئنة
ارجعي الي ربك راضية مرضية» (فجر، 27-28) مي‌فرمايد (همو، 1366، ص 380). و
معتقد است كه همين مراتب طبيعي، نفساني و عقلاني نيز داراي مراتب نامتناهي
است كه آدمي از مراتب پائين‌تر، به ترتيب و تدريج راهي مراتب بالاتر و
شريف‌تر مي‌شود و تا همه مراحل طبيعي را طي نكند وارد مراحل مرتبه نفساني و
سپس عقلاني نمي‌شود. و لذا انسان از ابتداي كودكي تا عنفوان رشد خود، بشري
طبيعي است و اين انسان اول است. و سپس بتدريج مراحل اين وجود را طي مي‌كند
و صفا و لطافت مي‌يابد تا هستي اخروي نفساني براي او حاصل شود، در اين
مرتبه او انساني نفساني است و اين انسان دوم است. اين انسان داراي اعضاي
نفساني است كه در وجود نفساني‌اش به مواضع پراكنده نيازي ندارد، بر خلاف
حواس انسان در مرتبه وجود طبيعي، كه پراكنده‌اند و به مواضع مختلف نياز
دارند، چنانچه موضع چشم غير از موضع گوش و موضع چشايي غير از موضع بويايي
است. و برخي تفرق بيشتر و تعلق شديدتري به ماده دارند مانند لامسه. به همين
دليل است كه اين قوه نخستين درجه حيوانيت است و هيچ حيواني خالي از آن
نيست. اما انسان در مرتبه نفساني از جمعيت بيشتري برخوردار است. و لذا همه
حواس او حس واحد مشتركي است. حال اگر اين انسان به مرتبه عقلاني و وجود
عقلي منتقل شود و عقل بالفعل گردد، انسان عقلي خواهد بود كه اعضاي عقلي
دارد. و ايـن انسان سوم است. البتـه تعداد اندكـي از افراد مـردم به ايـن
مرتبـه از وجود نايل مي‌شوند (صدرالدين شيرازي، 1368، ج 9، ص 96-97).انسان
عقلي حقيقت كليه و مظهر اسم الله و كلمه او[3] (نساء، 171)، و روح اوست[4]
(حجر، 29) و افراد و اشخاص انسان مثالهاي اين حقيقت اصليه‌اند و مشاعر و
تصاوير ذهني او مظاهر اين حقيقت مي‌باشند (همو، 1368، ج 9، ص 17). صدرا در
يكي از آثار تفسيري خود مراتب سه‌گانه‌اي را كه از قول ارسطو[5] براي انسان
ترسيم مي‌نمايد و انسان جسماني و نفساني و عقلي مي‌نامد، مطابق قرآن مجيد
مي‌يابد. یعنی به عقیده او، انسان عقلی همان انسان تام کاملی است که همه
ملائکه مأمور به سجده در برابر او و اطاعت از او بودند. و انسان نفساني
همان انساني است كه قبل از هبوطش به عالم ماده و طبيعت، در جنت جاي دارد،
زيرا جنت از جمله مراتع و تماشاخانه‌هاي نفس است كه «فيها ما تشتهي الأنفس و
تلذ الاعين» (زخرف، 71)، و انسان طبيعي يا جسماني كه مربوط به عالم سفلي
است مخلوطي از خاك و منزلگاه مرگ و فساد، و شر و دشمني و خصومت است؛ چنان
كه خداوند سبحان مي‌فرمايد: «اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ و لكم في الارض مستقر و
متاع الي حين» (بقره، 39؛ صدرالدين شيرازي، 1366، ص 107) …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
بعد جسماني انسان تحقیق در مورد بعد جسماني انسان دانلود تحقیق بعد جسماني انسان دانلود رایگان تحقیق بعد جسماني انسان پروژه بعد جسماني انسان مقاله بعد جسماني انسان تحقیق فلسفه در مورد بعد جسماني انسان پاورپوینت در مورد بعد جسماني انسان

 • نقشه شهرستان های استان لرستان

  دانلود رایگان نقشه شهرستان های استان لرستان,دانلود نقشه رایگان شهرستان های استان لرستان,دانلود نقشه شهرستان های استان لرستان,نقشه رایگان شهرستان های استان لرستان,نقشه شهرستان های استان لرستان,نمونه نقشه شهرستان های استان لرستان دانلود نقشه شهرستان های استان لرستان دانلود فایل…

 • تحقيق كليات طرح و ساخت سدهاي خاكي

  اجرای سد,اجرای سدهای خاکی,اجزای سد خاکی,انواع سدها,انواع سدهای خاکی,روش اجرای سد,روش اجرای سد خاکی,روش ساخت سد,روش ساخت سد خاکی,ساخت سد خاکی,ساخت سدهای خاکی,سد خاکی,سدهای خاکی,طراحی سد خاکی,طراحی سدهای خاکی,طرح سدهای خاکی دانلود تحقيق كليات طرح و ساخت سدهاي خاكي دانلود…

 • دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر

  خرید گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر,خرید گزارش کارورزی,دانلود پروژه کارآم,دانلود کارآموزی کاشی سازی سپهر,دانلود گزارش کار کاشی سازی سپهر,دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر,کارآموزی کاشی سازی سپهر,کارورزی کاشی سازی سپهر,گزارش کارآموزی کاشی سازی سپهر دانلود دانلود گزارش کارآموزی کاشی سازی…

 • تحقیق بهره وری

  تحقیق بهره وری تحقیق بهره وری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بهره وری،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:روش های مؤثر انتقاد سازندهانتقاد دوستانه و مشفقانهانتقاد برای بهبودانتقاد استراتژیكایجاد عزت نفس در افرادو....   من…

 • پاورپوینت کتاب زبان تخصصی 1 مدیریت بازرگانی و دولتی تالیف شهربانو ثمر بخش تهرانی دانشگاه

  جزو زبان تخصصی 1 مدیریت,خلاصه کتاب زبان تخصصی 1 مدیریت,دانشگاه ,دانلود جزو زبان تخصصی,دانلود خلاصه کتاب زبان تخصصی 1 مدیریت,دانلود رایگان خلاصه کتاب زبان تخصصی 1 مدیریت,دانلود کتاب زبان تخصصی 1 مدیریت,رشته مدیریت,زبان تخصصی 1 مدیریت پاورپوینت کتاب زبان تخصصی…

 • پاورپوینت لوبیا

  پاورپوینت لوبیا چگونه لوبیای خشک را پرورش دهیم رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع لوبیا،در قالب pptx و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:چگونه لوبیای خشک را پرورش دهیممنابع بذری و گوناگونی کاشتنباروری مدیریت با آفت (علف هرز)حشراتبیماری‌هادرو…

 • جزوه درآمدی بر شهرنشینی

  جزوه درآمدی بر شهرنشینی جزوه شهرنشینی رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه درآمدی بر شهرنشینی،در قالب pdf و در 266 صفحه، شامل:فصل اول:شهرفصل دوم:تکوین شهرفصل سوم:شکل شهرفصل چهارم:ساختار شهرفصل پنجم:شهر و هویت   من می خواهم این فایل را خریداری…

 • گزارش کارآموزی در نيروگاه شهيد سليمي نكا

  خرید گزارش,دانلود کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا,دانلود گزارش کار نيروگاه شهيد سليمي نكا,دانلود گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا,كارآموزي در نيروگاه شهيد سليمي نكا,کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا,کارورزی,گزارش کارآموزی نيروگاه شهيد سليمي نكا دانلود گزارش کارآموزی در نيروگاه شهيد سليمي…

 • پاورپوینت ساماندهي فعاليت مشاغل خانگي در قالب تعاوني هاي تأمين نياز مشاغل

  انواع مشاغل خانگی,پیگیری وام مشاغل خانگی,پیگیری وضعیت وام مشاغل خانگی,ثبت نام مشاغل خانگی جهاد کشاورزی,سامانه مشاغل خانگی,لیست مشاغل خانگی,مشاغل خانگی user,مشاغل خانگی مستقل پاورپوینت ساماندهي فعاليت مشاغل خانگي در قالب تعاوني هاي تأمين نياز مشاغل رفتن به سایت اصلی مشخصات…

 • پاورپوینت آلودگی پرتوها

  پاورپوینت آلودگی پرتوها آلودگی رادیواکتیو چیست رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع آلودگی پرتوها،در قالب ppt و در 97 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:حادثه اتمی چرنوبیل :حادثه زمانی آغاز شد که در ۱۰:۱۱ شب ۲۵ آوریل ۱۹۸۶نیروگاه…

 • پاورپوینت تغذیه و ارزش مواد غذایی

  پاورپوینت تغذیه و ارزش مواد غذایی جدول ارزش غذایی مواد مختلف رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع تغذیه و ارزش مواد غذایی،در قالب ppt و در 68 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:مقدمه:در حال حاضر انواع متنوعی از…

 • پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران

  پاورپوینت مدیریت تعارض و بحران وظایف مدیریت رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تعارض و بحران،در قالب ppt و در 46 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تعریف  تعارض:تعارض در فرهنگ لغت فارسی به معنای رویارویی، معترض و…

 • پاورپوینت سری زمانی

  پاورپوینت سری زمانی تعریف سری زمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سری زمانی،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف سری زمانیچرا سری‌های زمانی؟مزایا و معایبهمبستگی بین مشاهدات سری زمانیراهکارهای الگوسازی یا مدل‌سازیایستایی داده‌ها (stationary) Examples…

 • پاورپوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها تألیف دکتر جمشید پژویان

  پاورپوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها تألیف دکتر جمشید پژویان کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها جمشید پژویان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها تألیف دکتر…

 • کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني (جدید)

  خرید گزارش کارآموزی احداث ساختم,دانلود کارآموزی احداث ساختمان مسكوني,دانلود گزارش کار احداث ساختمان مسكوني,دانلود گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسکونی,کارآموزی احداث ساختمان مسكوني,کارورزی احداث ساختمان مسكوني,گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني دانلود کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني (جدید) دانلود فایل دانلود کارآموزی…

 • دوره آموزشي كاليبراسيون عمومي

  آموزشي,دوره,دوره آموزشي كاليبراسيون عمومي,عمومي,كاليبراسيون دانلود دوره آموزشي كاليبراسيون عمومي دانلود فایل فهرست      مفهوم و تعريف كاليبراسيون       اهميت و ضرورت كاليبراسيون       يكاهاي اندازه‌گيري استاندارد       خطاها و عدم قطعيت در اندازه‌گيري       قابليت رديابي و سلسله مراتب كاليبراسيون      …

 • پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آن ها

  پاورپوینت شناخت فضاها و عملكردها و روابط آن ها شناخت فضاها و عملكردها و روابط آنها رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع شناخت فضاها و عملكردها و روابط آن ها،در قالب ppt و در 42 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی…

 • شیپ فایل کاربری اراضی استان قزوین

  دانلود نقشه کاربری اراضی استان قزوین,شیپ فایل کاربری اراضی استان قزوین,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان قزوین,نقشه ی کاربری اراضی استان قزوین دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان قزوین دانلود فایل نقشه ی کاربری اراضی استان قزوین مشخصات سیستم…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتستان (واقع در استان بوشهر)

  استان بوشهر,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتستان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دشتستان (واقع در استان بوشهر)…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان اردبیل,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان اردبیل,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تحقیق سیمان چیست؟

  تحقیق سیمان چیست؟ سیمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  سیمان چیست ؟،در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل:ریشه لغوی سیمانتاریخچه کشف سیمانسابقه تاریخی سیمان در ایران   من می خواهم این فایل را خریداری کنم…

 • تحقیق سرمایه گذاری در بانک

  آشنایی با سرمایه گذاری در بانک,پاورپوینت سرمایه گذاری در بانک,پایان نامه سرمایه گذاری در بانک,پژوهش سرمایه گذاری در بانک,تحقیق سرمایه گذاری در بانک,سرمایه گذاری در بانک,سرمایه گذاری در بانک های خارجی,مقاله سرمایه گذاری در بانک دانلود تحقیق سرمایه گذاری در…

 • تحقیق حسابداري اجتماعي (طرح های برتر)

  تحقیق حسابداري اجتماعي (طرح های برتر) حسابداري اجتماعي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع حسابداري اجتماعي (طرح های برتر)،در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چکیدهمقدمهايجاد برتري- موضوع حسابداري اجتماعيتئوري سهام دار: نقطه مرجع خاليتئوري قانوني…

 • تحقیق آب هاي زيرزميني حوزه بلغور

  بلغور,جغرافیا,حوزه,زیر زمینی,ژئوهیدرولوژی تحقیق آب هاي زيرزميني حوزه بلغور رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آب هاي زيرزميني حوزه بلغور،در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه روش كار ( Metodology) موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه آماربرداري تكميلي و تهيه نقشه…

 • پاورپوینت کارگاه آموزشی آلودگی هوا

  آلودگی هوا تهران,آلودگی هوا چیست,آلودگی هوای تهران هم اکنون,تحقیق در مورد آلودگی هوا,جدول آلودگی هوای مناطق تهران,عوامل آلودگی هوا,مقاله آلودگی هوا,نقشه آلودگی هوای تهران پاورپوینت کارگاه آموزشی آلودگی هوا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کارگاه آموزشی آلودگی هواقالب بندی:…